Räätälöityä sidosryhmäviestintää

RATIOPHARM OY:N kaikki painotuotteet myymälämateriaaleista räätälöityihin sidosryhmäviestinnän ratkaisuihin valmistuvat I-print Oy:n kirjapainossa. Ratiopharmilla on valtakunnallisesti käytössä sekä Crossmedia- että logistiikkapalvelumme.